นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
1 1
5 5
5 5
2 2
Days
1 1
6 6
Hours
0 0
5 5
Minutes
4 4
7 7
Seconds

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

Today2
Yesterday15
This week36
This month313
Wednesday, 22 September 2021 00:35

Who Is Online

Guests : 6 guests online Members : No members online

กำหนดการสำคัญ

 

กิจกรรม

กำหนด

เปิดรับ Full Paperผ่านระบบ online

บัดนี้ -  30 เมษายน 2560

บัดนี้ -  10 พฤษภาคม 2560

วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน

30 เมษายน 2560

10 พฤษภาคม 2560

แจ้งผลการพิจารณา

ภายใน 15 พฤษภาคม 2560

15 - 20 พฤษภาคม 2560

ผู้วิจัยส่ง Full Paper ฉบับแก้ไข

ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560

ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

ตอบรับการนำเสนอ (Acceptance Letter)

ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

นำเสนอผลงาน

22 – 23 มิถุนายน 2560

ผู้วิจัยส่ง Full Paper ฉบับแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอ

ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2560

จัดทำ Proceeding online ฉบับสมบูรณ์

ประมาณเดือนกรกฎาคม 2560